АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ТВРДИНА ИСАР-КАЛЕ - ШТИП ВО 2008 ГОДИНА

Автори

  • Звонко Белдедовски
  • Митко Штерјов НУ Завод за заштита на сnомениците на културата и музеј - Штип

Клучни зборови:

Македонија, среден век, тврдина, кале, Исар, Штип

Преземања

Објавено

31-12-2011

Како да се цитира

Белдедовски, З., & Штерјов, М. (2011). АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА СРЕДНОВЕКОВНАТА ТВРДИНА ИСАР-КАЛЕ - ШТИП ВО 2008 ГОДИНА. Macedoniae Acta Archaeologica, (20), 433–454. Retrieved from http://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_20_26

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)

1 2 > >>