Слободен пристап

Macedoniae acta archaeologica е списание со отворен пристап, целата содржина е слободно достапна без надомест за корисникот или неговата/нејзината институција. На корисниците им е дозволено да читаат, преземаат, копираат, дистрибуираат, печатат, пребаруваат или поврзуваат со целосните текстови на написите или да ги користат за која било друга законска цел, без да бараат претходна дозвола од издавачот или авторот.