За Open Journal Systems

Ова списание користи системи со отворен весник 3.3.0.11, кој е софтвер за управување и објавување на списанија со отворен извор развиен, поддржан и слободно дистрибуиран од страна на Проектот за јавно знаење според Општата јавна лиценца на ГНУ. Посетете ја веб-страницата на PKP за да дознаете повеќе за софтверот . Ве молиме контактирајте го списанието директно со прашања во врска со списанието и испраќањата до списанието.