Информации за читателите

Ги поттикнуваме читателите на ова списание да се пријават на услугата за известување на ова списание. Искористете го линкот за регистрација кој се наоѓа во горниот дел на главната страница на списанието. Со оваа регистрација читателот ќе ја добие табелата со содржина на и-меил за секој нов број на списанието. Оваа листа исто така овозможува списанието да добие одредено ниво на поддршка или публика. Погледнете ја Изјавата за приватност на списанието, која ги уверува читателите дека нивното име и и-меил адреса нема да бидат користени за други цели.