Признание

Благодарност до помладите колеги и студенти Ивана Вучиќ, Дарко Трајковски, Андреј Мачковски, Андреј Петровски, Христијан Петровски, Стојанчо Атанасов кои несебично помогнаа при дигитализацијата на списанието Macedoniae acta archaeologica.