Контакт

Главен контакт

Орданче Петров
Институт за старословенска култура - Прилеп
Телефон +389 78 366 110

Контакт за поддршка