Информации за автори

Заинтересирани сте да доставите труд до ова списание? Ви препорачуваме да ја разгледате страницата За списанието за да пристапите до политиките на списанието, како и Упатства за авторот. Авторите треба да се регистрираат во списанието пред да го поднесат трудот или, доколку се веќе регистрирани, можат само да се пријават и да го започнат процесот во пет чекори.