Информации за библиотекари

Ги поттикнуваме библиотекарите да го вклучат ова списание во електронските ризници на списанија во нивната библиотека. Исто така, вреди да се напомене дека системот за објавување со отворен пристап на ова списание е погоден да биде вклучен во библиотеки како нивните членови би можеле да го користат (види Систем за отворено објавување на списание).