УПОТРЕБА НА СВЕТИЛКИТЕ ВО ПОГРЕБНИОТ КУЛТ КАЈ ИНХУМАЦИИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ

Автори

  • Игор Кузманоски Музеј на град Скопје - Скопје

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123267k

Клучни зборови:

светилки, инхумации, југоисточна некропола, Скупи

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Кузманоски, И. (2021). УПОТРЕБА НА СВЕТИЛКИТЕ ВО ПОГРЕБНИОТ КУЛТ КАЈ ИНХУМАЦИИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 267–280. https://doi.org/10.55973/MAA2123267k

Издание

Секција

Статии