[1]
Кузманоски, И. 2021. ПОГРЕБНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА ДО ЕДНОГОДИШНА ВОЗРАСТ ОД ЈУГОИСТОЧНАТА НЕКРОПОЛА ВО СКУПИ. Macedoniae acta archaeologica. 24 (Dec. 2021), 217–232. DOI:https://doi.org/10.55973/MAA2124217k.