ПРИМАРНИОТ ТУМУЛ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ СТРАГАТА КАЈ СЕЛО КРУШЕВИЦА, МАРИОВО

Автори

  • Александар Миткоски Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп - Прилеп

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123175m

Клучни зборови:

Македонија, тумул, Страгата, Мариово

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Миткоски, А. (2021). ПРИМАРНИОТ ТУМУЛ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ СТРАГАТА КАЈ СЕЛО КРУШЕВИЦА, МАРИОВО. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 175–204. https://doi.org/10.55973/MAA2123175m

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)

1 2 > >>