ТУМУЛ 3 - ПОГРЕБУВАЊЕ ОД РАНОТО БРОНЗЕНО ВРЕМЕ ОД КОКОЛОВ РИД

Автори

  • Јулијана Иванова Локален археолошки и историски музеј „Теракота“ - Виница

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123125i

Клучни зборови:

Македонија, рано бронзено време, тумул, Коколов Рид

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Иванова, Ј. (2021). ТУМУЛ 3 - ПОГРЕБУВАЊЕ ОД РАНОТО БРОНЗЕНО ВРЕМЕ ОД КОКОЛОВ РИД. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 125–140. https://doi.org/10.55973/MAA2123125i

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)