РАЗМЕНА НА ДОБРА И РАЗВОЈ НА МРЕЖИ НА КОМУНИКАЦИИ ВО ЕНЕОЛИТОТ

Автори

  • Марина Спирова Археолошки музеј на Република Северна Македонија - Скопје

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123099s

Клучни зборови:

Македонија, енеолит, размена на добра, комуникациски мрежи

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Спирова, М. (2021). РАЗМЕНА НА ДОБРА И РАЗВОЈ НА МРЕЖИ НА КОМУНИКАЦИИ ВО ЕНЕОЛИТОТ. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 99–123. https://doi.org/10.55973/MAA2123099s

Издание

Секција

Статии