Археологија, Македонија, Macedoniae, Acta, Archaeologica, Macedoniae acta archaeologica
Назад кон Детали на трудот ПРИМЕНА НА ГИС ТЕХНОЛОГИЈА ВО ДОКУМЕНТИРАЊЕТО И ПРОУЧУВАЊЕТО НА НЕДВИЖНОТО АРХЕОЛОШКО НАСЛЕДСТВО Преземи Преземи ПДФ