АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА СО ПРИМЕНА НА ГЕОФИЗИКА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР - МАРВИНЦИ

Автори

  • Трајче Нацев Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • Ристо Поповски Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • Ѓорѓи Димов Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • Благица Донева Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • Иван Боев Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
  • Радмила Каранакова-Стефанова Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123469n

Клучни зборови:

Македонија, геофизика, Исар-Марвинци

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Нацев, Т., Поповски, Р., Димов, Ѓ., Донева, Б., Боев, И., & Каранакова-Стефанова, Р. (2021). АРХЕОЛОШКА ПРОСПЕКЦИЈА СО ПРИМЕНА НА ГЕОФИЗИКА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ИСАР - МАРВИНЦИ. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 469–486. https://doi.org/10.55973/MAA2123469n

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)