ПРЕДЛОГ ЗА УБИКАЦИЈА НА СРЕДНОВЕКОВНИОТ ФРУРИОН ДЕБРЕЦ

Автори

  • Виктор Лилчиќ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет, Скопје

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123367l

Клучни зборови:

Македонија, средновековен фрурион, Дебрец

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Лилчиќ, В. (2021). ПРЕДЛОГ ЗА УБИКАЦИЈА НА СРЕДНОВЕКОВНИОТ ФРУРИОН ДЕБРЕЦ. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 367–381. https://doi.org/10.55973/MAA2123367l

Издание

Секција

Статии