РАБОТИЛНИЦА И СВЕТИЛИШТЕ ВО СТИБЕРА

Автори

  • Душко Темелкоски Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Прилеп - Прилеп

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123281t

Клучни зборови:

Македонија, работилница, светилиште, Стибера

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Темелкоски, Д. (2021). РАБОТИЛНИЦА И СВЕТИЛИШТЕ ВО СТИБЕРА. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 281–301. https://doi.org/10.55973/MAA2123281t

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)