АНАЛИЗИ И ПРОБЛЕМИТЕ ВО ДАТИРАЊЕ НА СЛОЕВИТЕ ВО ПЕШТЕРАТА ГОЛЕМА ПЕШТ

Автори

  • Љиљана Шаламанов-Коробар Археолошки музеј на Република Северна Македонија - Скопје
  • Благоја Китановски Археолошки музеј на Република Северна Македонија - Скопје
  • Bonnie A. B. Blackwell Department of Chemistry, Williams College, Williamstown, MA, USA

ДОИ:

https://doi.org/10.55973/MAA2123011sh

Клучни зборови:

Македонија, Балкан, палеолит

Преземања

Објавено

31-12-2021

Како да се цитира

Шаламанов-Коробар, Љ., Китановски, Б., & A. B. Blackwell, B. (2021). АНАЛИЗИ И ПРОБЛЕМИТЕ ВО ДАТИРАЊЕ НА СЛОЕВИТЕ ВО ПЕШТЕРАТА ГОЛЕМА ПЕШТ. Macedoniae Acta Archaeologica, (23), 11–24. https://doi.org/10.55973/MAA2123011sh

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)