СУВА РЕКА - ГЕВГЕЛИЈА, 1988 - 1990

Автори

  • Киро Ристов Гевгелија

Клучни зборови:

Македонија, Гевгелија, некропола, Железно Време

Преземања

Објавено

31-12-1993

Како да се цитира

Ристов, К. (1993). СУВА РЕКА - ГЕВГЕЛИЈА, 1988 - 1990. Macedoniae Acta Archaeologica, (13), 97–112. Retrieved from https://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_13_8

Издание

Секција

Статии