ПРАИСТОРИСКИ ГРАДИШТА ОД КУМАНОВСКО

Автори

  • Блажо Ѓеорѓиевски Куманово

Клучни зборови:

Македонија, Куманово, праисториски, населби

Преземања

Објавено

31-12-1993

Како да се цитира

Ѓеорѓиевски, Б. (1993). ПРАИСТОРИСКИ ГРАДИШТА ОД КУМАНОВСКО. Macedoniae Acta Archaeologica, (13), 51–68. Retrieved from https://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_13_5

Издание

Секција

Статии