КУЌАТА ОД ХОРИЗОНТ 1 ВО НЕОЛИТСКА НАСЕЛБА „МРАМОР“ КАЈ ЧАШКА

Автори

  • Трајанка Јовчевска Велес

Клучни зборови:

Македонија, Велес, Неолит, населба

Преземања

Објавено

31-12-1993

Како да се цитира

Јовчевска, Т. (1993). КУЌАТА ОД ХОРИЗОНТ 1 ВО НЕОЛИТСКА НАСЕЛБА „МРАМОР“ КАЈ ЧАШКА. Macedoniae Acta Archaeologica, (13), 31–41. Retrieved from https://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_13_3

Издание

Секција

Статии