ИМА ЛИ МНЕМОНИСТИЧКА СИМБОЛИКА ДЕКОРАЦИЈАТА НА РАЧКАТА ОД ЕЛЕНОВО РОГЧЕ ОД ВОДОЧА?

Автори

  • Елица Манева Скопје
  • Јован Ананиев Струмица

Клучни зборови:

Македонија, Водоча, еленски рог, рачка, мнемостички, симбол

Преземања

Објавено

31-12-1993

Како да се цитира

Манева, Е., & Ананиев, Ј. (1993). ИМА ЛИ МНЕМОНИСТИЧКА СИМБОЛИКА ДЕКОРАЦИЈАТА НА РАЧКАТА ОД ЕЛЕНОВО РОГЧЕ ОД ВОДОЧА?. Macedoniae Acta Archaeologica, (13), 265–271. Retrieved from https://macedactaarchaeol.mk/index.php/acta/article/view/maced_acta_archaeol_vol_13_22

Издание

Секција

Статии

Најчитани трудови од истиот автор(и)

1 2 3 4 > >>