Донев, Д., & Синадиновски, П. (2021). НЕОЛИТСКАТА НАСЕЛБА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦОЦЕВ КАМЕН КАЈ СEЛОТО ШОПСКО РУДАРЕ. Macedoniae Acta Archaeologica, (24), 35–57. https://doi.org/10.55973/MAA2124025d