Археологија, Македонија, Macedoniae, Acta, Archaeologica, Macedoniae acta archaeologica
Назад кон Детали на трудот ПАЛЕОЛИТСКИТЕ КАМЕНИ АРТЕФАКТИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ УЗУН МЕРА, СЕЛО МУСТАФИНО - УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТДЕПОЗИЦИОНИТЕ ПРОМЕНИ И ТЕХНО-ТИПОЛОШКА АНАЛИЗА Преземи Преземи ПДФ